Make your own free website on Tripod.com

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA
KAMPUS WILAYAH UTARA
SUNGAI PETANI
KEDAH

TEL : 604-4218321   FAKS : 604-4214489

ARTIKEL PILIHAN

ISU-ISU DALAM PENILAIAN PENUH BULATAN-MAKLUMBALAS 360 (THE FULL CYCLE APPRAISAL (FCA) - 360 FEEDBACK) DAN AMALAN PERKHIDMATAN AWAM DI KANADA
Oleh : Zainal Yang
   
BAGAIMANA MENGENAL DIRI SENDIRI
Dipetik daripada Laman Web Majlis Agama Islam Negeri Sembilan
   
BUDAYA KERJA CEMERLANG
Oleh : Zahidi Mohd. Daud
   
INDIVIDU DALAM ORGANISASI
Oleh: Abdul Aziz Hussein Sazally
   
INOVASI JPA TINGKAT KECEKAPAN
Berita Harian, 28 Oktober 1999 - Oleh Sarani Dollah
   
ISO 9000 VERSI 2000 : APA YANG BARU
Rahman Ahmad Zubir
KAUNSELING & KEPIMPINAN
Oleh : Asmawati Baharudin
   
ARTIKEL MENGENAI K-EKONOMI
   
KONFLIK DALAM ORGANISASI
Oleh : Razana Bt. Harun @ Abdul Rahman
   
MANUSIA DAN BUDAYA KERJA
Oleh: Alauddin Sidal
   
MENYELENGGARA DAN MENGURUSKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001
Rahman Ahmad Zubir
   
TEORI 'MULTIPLE INTELLIGENCES' (PELBAGAI KEPINTARAN) HOWARD GARDNER
Abdul Aziz bin Hussein Sazally
   
PERUBAHAN DALAM ORGANISASI : Oleh Zahidi Mohd Daud
   
PENGURUSAN ORGANISASI AWAM DAN SWASTA ~ DI MANA PERBEZAANYA : Yusoff Ayob